Hjärntrötthet -Fatigue

Hjärntrötthet kan vara svårt att förhålla sig till både för den som är drabbad och för dem som finns runt omkring.

Hjärntrötthet är inte en diagnos utan ett samlingsnamn för en rad olika symtom. Orsaken till hjärntrötthet kan också variera. Den kan vara tex vara orsakad av sjukdom, stress eller olycka.

Mindfulness

Ett sätt att hantera stress är att leva mer i nuet och ta hjälp av mindfulness och meditation. Läs mer

Kronisk sjukdom/symtom

Genom justeringar i din livsstil och vardag kan du påverka många tillstånd och symtom som oftast betecknas som kroniska: Högt blodtryck, diabetes typ II,

Läs mer